Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học đường cho học sinh tiểu học. Ngày 22/5/2017 cán bộ y tế của Nhà trường đã triển khai khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh trong ...